Diğer Eğitimlerimiz

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte Çalışma: Düşüldüğünde yaralanma riski olan her nokta yüksektir. Kişinin bulunduğu referans seviyesinin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma Yüksekte Çalışmadır.

OSHA tarafından yapılan istatistiklerde 3.4 m’den daha yukarıdan düşen kişiler ile ilgili kazalarda %85’ten fazlası ölümle sonuçlanmıştır.

Türkiye’de özellikle inşaat sektöründe önemli sayıda iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların büyük bölümü yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Ancak sadece inşaatlarda çalışanların değil, merdiven kullanarak çalışan tüm çalışanların bu eğitimi alması zorunludur.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir” şeklinde yükseklikten bağımsız olarak yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye yükseklik olarak tanımlanmıştır.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimi alması yasal zorunluluktur. Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuattaki Yeri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Genel Bilgiler

Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi: 1 gün ( 8 saat)

Yüksekte Güvenli Çalışma İleri Seviye Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

Eğitimlerimiz IRATA Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından verilmektedir.

Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara sertifika düzenlenmektedir.

Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.

Yüksekte Çalışma Eğitim İçeriği

Yüksekte Çalışma Eğitim İçeriği

Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

Düşme durdurma sistemleri

Emniyet alma kuralları (ankrajlama)

Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

Sık kullanılan düğüm çeşitleri

Askıda kalma şoku ve süresi

Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri

HİJYEN EĞİTİMİ

Hijyen eğitimi, gıda üretimi yapan, servis veya satışını uygulayan işyerlerinde çalışmakta olup doğrudan insanlara ulaşan gıdalarla sürekli teması olan çalışanlar almak zorundadır.

Hijyen Eğimi Alma Zorunluluğu Olan İş yerleri:

Gıda üretimi yapan işyerleri

Gıda perakende satışı yapan işyerleri

İçme suyu üretimi yapan yerler

İnsani kullanım suyu üreten işyerleri

Kaplıca çalışanları

Hamam

Sauna

Berber

Kuaför

Masaj, güzellik, düğün salonları ve benzeri yerler.

Otel

Motel

Pansiyon

Misafirhane

İnsan bedenine teması söz konusu olduğu temizlik hizmeti veren firmalar.

Bununla birlikte gıda satışı yapmasa bile, çay ocağı, cafe, yemekhane, mutfak gibi iş yerlerinde çalışan personel de hijyen sertifikası almak zorundadır.

YANGIN VE ACİL DURUM EĞİTİMİ

Yangın Eğtiimi

19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) hazırladığı ''Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik'' gereği işletmelerin her yıl tüm personeline yangın eğitimi aldırma ve acil durum tatbikatı yaptırma zorunluluğu vardır.

Eğitim Süresi ve Katılımcı Sayısı: 4 saat veya 8 saat. 25'er kişilik

Eğitimimiz teorik ve uygulamalı eğitim olarak iki aşamada verilmektedir.

Acil Durum Eğitimi

6331 sayılı İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kanununa göre;

Az tehlikeli iş yerlerinde, her 50 çalışan için 1'er personel,

Az tehlikeli iş yerlerinde, her 50 çalışan için 1'er personel,

Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 30 çalışan için 1'er personelin ekip eğitimi alması zorunludur.

Eğitim Süresi ve Katılımcı Sayısı: 4 saat veya 8 saat. 25'er kişilik gruplar halinde.

Eğitimler kapsamında Yangın ve Deprem tatbikatlarımız senaryolu olarak uygulanmaktadır.

Mesleki Eğitimler:

Mesleki Eğitimi Kimler Alır?

“Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştırılamaz.” (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde: 17 / 3)

Mesleki Eğitimlerimiz Tablosunu indirmek için tıklayınız.

Daha fazla Bilgi Almak İçin
Hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşın!