Diğer Hizmetlerimiz

PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI

Patlamadan korunma Dokümanı 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanır.

DOKÜMAN kapsamında;

Kimyasal Risk Değerlendirmesi,

Tehlikeli Bölgelerin sınıflandırılması,

2014/34 AB ATEX Yönetmeliği ve ATEX 137 direktifine uygun,

Tehlikeli Madde Acil Durum planı,

SEVESO Güvenlik / Bköp Raporu hazırlanmaktadır.

Dokümanlarımız A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve ÇASGEM (Çalışma Bakanlığı) onaylı Patlamadan Korunma Dokümanı uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

İş yerinizde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzmanlarımız tarafından en kısa sürede hazırlanıp teslim edilmektedir.

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

Periyodik Kontrol (Muayene) Nedir?

İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak, kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak, uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testlerdir.

Bu testler tekniğin gerektirdiği uygun ekipmana, donanıma ve yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler tarafından yapılır.

İlgili Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.

ORTAM ÖLÇÜMÜ HİZMETLERİ

Ölçümler ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır. Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından sunmakta olduğumuz işyeri ortam ölçüm hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir.

A. Gürültü ölçümü

B. Gürültü haritasının çizilmesi

C. Aydınlatma ölçümü

D. Sıcaklık Ölçümü

E. Nem Ölçümü

F. Hava Akım Hızı Ölçümü

G. Toz ölçümü

H. Gaz ölçümü

İ. Titreşim ölçümleri (El-kol ve vücut titreşimi- binalarda, makinelerde sürekli titreşim ve darbe ile meydana gelen titreşim)

Daha fazla Bilgi Almak İçin
Hizmetlerimizden yararlanmak için bize ulaşın!