İlkyardım Eğitici Eğitimi

Home / İlkyardım Eğitici Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

EĞİTİMİN AMACI:
İlkyardım Eğitici Eğitimi, İlkyardım Yönetmeliği’ nde belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı’ ndan yetki alan kurumların düzenlediği ve eğitim programı sonucunda eğitimci sertifikası alan katılımcıların İlkyardım Eğitmeni olmaya hak kazandıkları bir programdır.
EĞİTİMİN ÖNEMİ:
Bu sertifika ile; 

 • İlkyardım merkezlerinde İlkyardım Eğitmenliği yapabilir,
 • İlkyardım Eğitim Merkezi açabilir ve Mesul Müdür olabilir,
 • Sürücü kurslarında veya özel güvenlik kurslarında İlkyardım Eğitmeni olabilir,
 • İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.
EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:
Listeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
EĞİTİM SÜRESİ:

 • İlkyardım Eğitici Eğitimleri 5 gün /40 saat sürmektedir;
 • Temel İlkyardım Eğitimi 2 gün (16 saat),
 • Eğitim Becerileri Eğitimi 3 gün (24 saat)
KATILIMCI SAYISI:
7 kişilik gruplar halinde eğitimlerimiz düzenlenmektedir.
EĞİTİM YERİ:
HIZIROĞLU İlkyardım Eğitim Merkezi olarak bünyemizde yer alan eğitim salonlarında gerçekleştirilecek eğitimlere bireysel veya toplu olarak katılım sağlanabilir.
EĞİTİM PROGRAMI:
Eğitimin programı, Uluslararası standartlara ve kriterlere göre belirlenmiş olup, (ERC–European Resuscitation Council, AHA–American Heart Association – Amerikan Kalp Cemiyeti) Sağlık Bakanlığı’ nca onaylanmış İlkyardım Yönetmeliği’ nde yer alan; 

 • İlkyardım Eğitimi konuları,
 • İletişim Becerileri,
 • Klinik Eğitime Yaklaşım,
 • Yetişkin Eğitimi,
 • Olumlu Eğitim Atmosferi,
 • Görsel İşitsel Araçları Hazırlama,
 • Sunum Becerisi,
 • Küçük Grup Çalışması,
 • Demonstrasyon Becerisi,
 • Eğitimde Yetiştiricilik-Koçluk
 • Eğitim esnasında vaka çalışmaları,
 • Eğitim esnasında role-playler, video sunumları ile teorik ve pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Eğitimde katılımcılarımıza “Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı”, “İlkyardım Uygulama Becerileri Öğrenim Rehberi”, “İlkyardım Eğitici Eğitimi Bilgi Kitapçığı”, “Bunları Hatırlayınız” eğitim kılavuzu ve Çalışma Soruları verilmektedir.

EĞİTİM KADROSU:
Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış İlkyardım Eğitici Eğitimci sertifikasına sahip, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.
KİMLER BELGE ALMAYA HAK KAZANABİLİR:
Katılımcıların 2 sınav hakkı bulunmaktadır. Eğitimin ölçme ve değerlendirmesi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlar eğitim tamamlandıktan sonra İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ nde (Narlıdere) mesai saatleri dışında gerçekleştirilir.Sınav hem Temel İlkyardım Eğitimi hem de Eğitim Becerileri Eğitimi bölümleri için iki aşamadan oluşmaktadır;1. Aşama (Teorik Sınav); 30 dakika sürer ve 20 tane çoktan seçmeli test sorusundan oluşmaktadır. Bu bölüm tamamıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir.2. Aşama (Pratik Sınav); katılımcı başına 10-15 dakika sürer, uygulama sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde İl Sağlık Müdürlüğü denetmeni ile birlikte kurumumuzdan bir eğitmen de görev almaktadır.Geçme Notları: Her iki bölümden 85 ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılmakta ve sertifika almaya hak kazanmaktadır. Teorik bölümden 85 altı puan alan katılımcılar pratik bölüme giremezler.
KATILIMCILARDAN EĞİTİM ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR:

 • T.C. Kimlik No’lu nüfus cüzdanı fotokopisi veya T.C. Kimlik No’lu ehliyet fotokopisi
 • Kişiye ait diplomanın aslı

Kayıt Formu

=

Blog

YouTube
Instagram